Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:


            Моля прочетете внимателно настоящите условия. При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия.


1.         www.art-bijuteria.com си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като променените Общи условия влизат незабавно в сила и стават засължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на страницата.


2.         www.art-bijuteria.com си запазва правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.


3.         www.art-bijuteria.com си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока www.art-bijuteria.com уведомява потребителя/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения електронен номер.


4.         Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева. Всички посочени цени са с ДДС.


5.         www.art-bijuteria.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, която се придоставя при поръчка.


6.         КЛИЕНТЪТ има право да използва информацията от сайта единствено за лични/нетърговски цели.


7.          www.art-bijuteria.com предлага възможност за закупуване на продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания Еконт. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. www.art-bijuteria.com не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено от неизпълнение или забавяне на изпълнението на поръчката не по вина на www.art-bijuteria.com.  С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на www.art-bijuteria.com клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба, съгласно настоящите общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата на www.art-bijuteria.com като описания на продукти, снимки, могат да се различават в оттенъци на цветовете. www.art-bijuteria.com си запазва правото да прави корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти.  


8.         С кликане на бутона ПОРЪЧАЙ потребителят/клиентът се съгласява с тях, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


9.         След кликане на бутона ПОРЪЧАЙ потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има право обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката по посочени телефон или  електронна поща и с получаване на това потвърждение се счита, че договора е сключен.